KONTRAKT

Szczegóły naszych zobowiązań:

 1. Kompleksowa pomoc w zakresie diety, treningu, suplementacji oraz motywacji.
 2. Odpowiadanie na każde pytanie i bycie dostępnym przez cały czas trwania pakietu.
 3.  Analiza przesłanych wyników badań.
 4. Przesłanie planu treningowego, planu żywienia i przykładowych przepisów w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania wypełnionej ankiety.
 5. Kompleksowa pomoc w zrozumieniu planów i zaleceń.
 6. Modyfikowanie, dostosowanie planów i zaleceń do aktualnej sytuacji.
 7. Odpowiadanie na wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, tzn. weekendy i święta).
 8. Nie udostępnianie Twoich danych, zdjęć/nagrań bez Twojej zgody.
 9. Dostarczenie efektów zależnych od przestrzegania założeń planu diety i treningu.
 10. Modyfikowanie planu treningowego i/lub planu żywienia jeśli zmieni się Twój cel np. redukcja/masa/stabilizacja lub stan zdrowia.

Szczegóły Twoich zobowiązań:

 1. Bycie aktywnym, inicjowanie kontaktu, zadawanie pytań, regularne przesyłanie raportów.
 2. Dokładne i szczere odpowiadanie na zadawane przez nas pytania, w szczególności dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków i suplementów.
 3. Przestrzeganie planu żywienia i planu treningowego na tyle, na ile jest to możliwe, a jeżeli nie jest, informowanie o tym w raporcie.
 4. Wysyłanie uzupełnionej tabeli pomiarów wraz w komentarzem (raportu) raz w tygodniu na e-mail kontakt@formazmikolajem.pl
  W raporcie powinny być zawarte następujące informacje: aktualna masa ciała i obwody, stopień zrealizowania planu żywienia i planu treningowego, jakość snu, samopoczucie i poziom motywacji w ostatnim tygodniu.
 5. Przesłanie aktualnego zdjęcia sylwetki wraz z ankietą oraz co 4 tygodnie razem z raportem.
 6. Odpowiadanie na e-maile wysyłane przez nas.
 7. W wypadku chęci zawieszenia współpracy z powodu wyjazdu, choroby lub innych okoliczności napisanie e-maila o tytule “Zawieszam współpracę na okres od …. (data) do …. (data)“ przed rozpoczęciem okresu zawieszenia. Okres zawieszenia nie jest wliczany w czas trwania pakietu. W wypadku braku informacji o zawieszeniu pakiet jest aktywny.
 8. Informowanie o konieczności lub chęci wprowadzenia zmian w planie żywienia i/lub planie treningowym.
 9. Nieudostępnianie osobom trzecim otrzymanych planów oraz przykładowych przepisów bez naszej zgody.
 10. W wypadku wyboru płatności ratalnej kartą comiesięczne opłacanie abonamentu przez minimalny okres trwania pakietu – 3, 6 lub 12 miesięcy.